Walang Internet sa Puso Niya.

Walang internet. Ang internet ay nasa puso lamang ng tao.